Vodočet

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Též vodočetná lať, je to zařízení se stupnicí, které slouží ke zjišťování stavu vodní hladiny.

Číslo znaku: 8.09

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se střed latě.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřeného bodu se vloží znak tak, že v bodě je vrchol trojúhelníka ležící proti kratší straně a je kolmý k břehové čáře nebo k mostu, podle toho kde je umístěn.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*