Přístaviště

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží vodní dopravě k přistávání a ukotvení plavidel, k nastupování a vystupování cestujících, k vykládání a nakládání materiálu apod.

Číslo znaku: 8.16

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh hranice přístaviště.


Zakreslení do mapy

Do středu zaměřeného obrysu se umístí znak.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*