Přehled objektů

Nalezeno 120 záznamů.

Vyhledávání

Body bodových polí a ostatní body

Bod české státní nivelační sítě
Bod české státní nivelační sítě
Bod osazený kovovou trubkou
Bod osazený kovovou trubkou
Lomový bod vlastnické nebo užívací hranice
Lomový bod vlastnické nebo užívací hranice
Mezník na vlastnické hranici
Mezník na vlastnické hranici
Pomocný měřický bod
Pomocný měřický bod
Trigonometrický bod
Trigonometrický bod

Dopravní síť a dopravní zařízení

Dopravní značka
Dopravní značka
Dopravník
Dopravník
Mechanické závory
Mechanické závory
Místní tabule
Místní tabule
Osa železničních kolejí normálního rozchodu
Osa železničních kolejí normálního rozchodu
Pozemní lanová dráha
Pozemní lanová dráha
Staničník
Staničník
Světelné návěstidlo
Světelné návěstidlo
Světelné signalizační zařízení - semafor
Světelné signalizační zařízení - semafor
Svodidlo
Svodidlo
Visutá lanová dráha
Visutá lanová dráha
Výměník výhybky
Výměník výhybky
Výstražný kříž a světelné zařízení - železniční
Výstražný kříž a světelné zařízení - železniční
Výstražný majáček
Výstražný majáček
Zábradlí
Zábradlí
Zarážedlo
Zarážedlo
Zastávka veřejné dopravy
Zastávka veřejné dopravy

Druhy pozemků a způsoby užívání

Hřbitov
Hřbitov
Chmelnice
Chmelnice
Jednotlivý strom
Jednotlivý strom
Lesní půda bez rozlišení druhu
Lesní půda bez rozlišení druhu
Lesní půda s jehličnatým porostem
Lesní půda s jehličnatým porostem
Lesní půda s kosodřevinou
Lesní půda s kosodřevinou
Lesní půda s křovinatým porostem
Lesní půda s křovinatým porostem
Lesní půda s listnatým porostem
Lesní půda s listnatým porostem
Louka
Louka
Nemovitá kulturní památka
Nemovitá kulturní památka
Neplodná půda
Neplodná půda
Orná půda
Orná půda
Ovocný sad
Ovocný sad
Park, okrasná zahrada
Park, okrasná zahrada
Pastvina
Pastvina
Rákosí
Rákosí
Vinice
Vinice
Zahrada
Zahrada

Hornická a těžební zařízení, stavební sondáž

Lom
Lom
Trvale vystrojený vrt
Trvale vystrojený vrt

Hranice

Drátěný plot
Drátěný plot
Dřevěný plot
Dřevěný plot
Hranice chráněného území
Hranice chráněného území
Hranice krajská
Hranice krajská
Hranice mezi ČR a SR
Hranice mezi ČR a SR
Hranice okresní
Hranice okresní
Hranice shora neviditelná
Hranice shora neviditelná
Hranice státní
Hranice státní
Hranice vlastnická, druhu pozemku
Hranice vlastnická, druhu pozemku
Ohradní zeď
Ohradní zeď
Živý plot
Živý plot

Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Betonový stožár
Betonový stožár
Dřevěný stožár
Dřevěný stožár
Elektrárna
Elektrárna
Hydrant nadzemní
Hydrant nadzemní
Hydrant podzemní
Hydrant podzemní
Kanalizační šachta
Kanalizační šachta
Kontrolní měřící vývod napěťový zemní
Kontrolní měřící vývod napěťový zemní
Nástěnná konzole
Nástěnná konzole
Odfukovací trubka
Odfukovací trubka
Osa nadzemního vedení
Osa nadzemního vedení
Osa podzemního vedení
Osa podzemního vedení
Plynovodní potrubí bez rozlišení tlaku
Plynovodní potrubí bez rozlišení tlaku
Primární teplovodní rozvod
Primární teplovodní rozvod
Příhradový stožár
Příhradový stožár
Rozdělovací skříň venkovního silového vedení
Rozdělovací skříň venkovního silového vedení
Rozhlasový reproduktor na stožáru
Rozhlasový reproduktor na stožáru
Sekundární rozvod tepla
Sekundární rozvod tepla
Spínací stanice
Spínací stanice
Stožár vysílací nebo retranslační stanice
Stožár vysílací nebo retranslační stanice
Šoupátko - plynovodní
Šoupátko - plynovodní
Šoupátko - vodovodní
Šoupátko - vodovodní
Telefonní budka - volně stojící
Telefonní budka - volně stojící
Transformační stanice
Transformační stanice
Venkovní hodiny na objektu
Venkovní hodiny na objektu
Venkovní hodiny na stožáru
Venkovní hodiny na stožáru
Venkovní silové vedení nízkého napětí - NN
Venkovní silové vedení nízkého napětí - NN
Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí - V
Venkovní silové vedení velmi vysokého napětí - V
Venkovní silové vedení vysokého napětí - VN
Venkovní silové vedení vysokého napětí - VN
Venkovní svítidlo na objektu
Venkovní svítidlo na objektu
Venkovní svítidlo na stožáru
Venkovní svítidlo na stožáru
Vodovodní potrubí užitkové vody
Vodovodní potrubí užitkové vody
Vpusť
Vpusť

Stavební objekty

Billboard - trvalý propagační objekt
Billboard - trvalý propagační objekt
Boží muka (předmět malého rozsahu)
Boží muka (předmět malého rozsahu)
Budova dřevěná
Budova dřevěná
Budova podchodná - část
Budova podchodná - část
Budova zděná
Budova zděná
Kostel
Kostel
Lávka, most
Lávka, most
Mostní váha
Mostní váha
Nádvoří, dvůr
Nádvoří, dvůr
Průmět okraje střešního pláště
Průmět okraje střešního pláště
Schodiště - v nesjízdné ulici
Schodiště - v nesjízdné ulici
Schody - vstup do stavebního objektu
Schody - vstup do stavebního objektu
Socha
Socha
Střed předmětu malého rozsahu
Střed předmětu malého rozsahu
Svislá opěrná zeď
Svislá opěrná zeď
Synagoga
Synagoga
Trvalý propagační objekt
Trvalý propagační objekt
Vjezd na oplocený pozemek
Vjezd na oplocený pozemek
Výdejní stojan pohonných hmot
Výdejní stojan pohonných hmot
Vysoký komín
Vysoký komín
Výtah v chodníku
Výtah v chodníku
Zpevněný a upravený svah
Zpevněný a upravený svah
Zvonice
Zvonice

Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení

Fontána
Fontána
Pramen
Pramen
Přístaviště
Přístaviště
Studna
Studna
Suchý příkop
Suchý příkop
Vodní nádrž
Vodní nádrž
Vodní tok
Vodní tok
Vodočet
Vodočet
Vodojem
Vodojem

Výškopis

Otvor jeskyně
Otvor jeskyně
Skály
Skály