O projektu

Databáze kartografických znaků společně s touto webovou stránkou vznikla za finanční podpory juniorského projektu Specifického vysokoškolského výzkumu na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Je určena především jako pomůcka všem studentům a vyučujícím, kteří se věnují tématice velkoměřítkového mapování a katastrálním mapám. Databáze navazuje na ČSN 01 3410, ČSN 01 3411 a na Vyhlášku o katastru nemovitostí č. 357/2013 Sb.

Tato databáze vznikla především kvůli neúplnosti právních předpisů, které neuvádějí podrobné informace o způsobu zaměření jevu v terénu a jeho následného zakreslení do mapy. Díky fotografiím objektů či jevů z terénu je také pro uživatele jednodušší rozpoznat tyto prvky a přiřadit jim správný kartografický znak.

Uživatelé mohou využívat vyhledávání podle kategorií, které odpovídají rozdělením znaků v ČSN 01 3411, nebo podle klíčovách slov. Přínosné je však také vyhledávání podle vzhledu znaku nebo objektu v terénu. 

Protože má databáze sloužit svým uživatelům a měla by zůstávat neustále aktuální, mají samotní uživatelé možnost přispět jakýmikoli připomínkami či dotazy pomocí diskuzních oken u každého znaku. Zároveň mohou také využít níže uvedené kontakty a pomoci při rozšiřování databáze a zasílat fotografie objektů či jevů z terénu, které nejsou v databázi dosud zařazeny, tyto příspěvky mohou pomoci i ostatním uživatelům.

 

Kontakty:

Ing. Pavla Andělová                                                                                    

Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně                            

e-mail: andelova.p(zavináč)fce.vutbr.cz             

 

Ing. Eva Vacková

Ústav geodézie, FAST, VUT v Brně

e-mail:vackova.e(zavináč)fce.vutbr.cz