Fontána

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Zdobená kašna s tekoucí nebo tryskající vodou, především bývá umístěna na náměstích, v zahradách, parcích, u zámků apod. Často je doplněná sochami a dalšími ozdobami.

Číslo znaku: 8.17

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se obrys fontány nebo její střed.


Zakreslení do mapy

Do středu zaměřené a zakreslené hranice se vloží znak. Pokud nelze na mapě zobrazit obrys, umístí se do středového bodu znak 4.11 a k němu se přidruží znak 8.17.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*