Hranice mezi ČR a SR

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Hranice

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k vymezení styčné hranice mezi Českou a Slovenskou republikou. V terénu je nejčastěji vyznačena hraničními kameny a označena výstražnou cedulí.

Číslo znaku: 2.02

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh hranice, především její lomové body, tedy hraniční kameny.


Zakreslení do mapy

Znak se vloží mezi zaměřené body. Pokud se průběh hranice shoduje s průběhem hranic vlastnických, užívacích nebo druhů pozemků, mají přednost tyto druhy hranic a hranice států se kreslí jen ve význačných lomech a tam, kde by mohl být její průběh nejasný. Kreslí se vždy min. jeden článek značky (jedna silná a jedná tenká čárka).


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*