Střed předmětu malého rozsahu

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Objekty, které vzhledem k jejich velikosti nelze v měřítku mapy zobrazit obrysovou čarou. Patří sem např. sochy, pomníky, kříže, zvonice, vysoké komíny apod.

Číslo znaku: 4.11

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se střed objektu.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Znak se zakreslí středem do zaměřeného bodu a vždy se spojí se znakem odpovídajícího předmětu (4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17) nebo je doplněn popisem. Nemovité kulturní památky malého rozsahu se zobrazí spojením znaků 4.11 a 4.12 a doplní se popisem "chrán."


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*