Zvonice

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Stavba určená především k zavěšení zvonu. Funkčně často souvisí s kostelem, ale není s ním stavebně spojená, na rozdíl od kostelní věže se zvony.

Číslo znaku: 4.13

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se obvod objektu nebo jeho střed, podle možnosti výsledného zobrazení na mapě.


Zakreslení do mapy

Pokud to dovolí měřítko mapy, zakreslí se obrys a do jeho středu se umístí znak. Jinak se do zaměřeného středu vloží znak zvonice ve spojení se znakem pro střed předmětu malého rozsahu 4.11.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*