Mostní váha

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Vážící zařízení pro měření hmotnosti nákladních i osobních automobilů a jejich nákladu. Využívají se především v továrnách, na skládkách odpadů, ve sběrnách kovového šrotu apod.

Číslo znaku: 4.15

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Změří se obvod váhy nebo její střed, pokud nelze ve výsledné mapě zobrazit váhu obrysem.


Zakreslení do mapy

Pokud to dovoluje měřítko mapy, zakreslí se obrys váhy a doplní se popisem nebo se do středu umístí znak. Pokud nelze váhu zobrazit obrysem, použije se jen znak ve spojení se znakem 4.11 - střed předmětu malého rozsahu.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*