Trigonometrický bod

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Body bodových polí a ostatní body

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Bod české trigonometrické sítě může být trvale stabilizován (opracovaný kamenný hranol s křížkem, kovový čep,…) a označen varováním o umístění státní triangulace nebo je trvale signalizovaný pomocí věží, stožárů,…

Číslo znaku: 1.01

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se střed stabilizace.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Znak se zakreslí do zaměřeného bodu. Vlevo od znaku se umístí číslo bodu, nad znakem se uvede název bodu a vpravo nadmořská výška (hnědě). V účelových mapách se uvádí druh bodu, číslo a způsob stabilizace. Tento znak má přednost před znaky ostatních bodů bodového pole, předmětů malého rozsahu, předmětů trvalých signalizací (věže, komíny,…), pokud nelze zobrazit oboje. Přednost před znakem 1.01 mají pouze znaky 6.12 až 6.14 a 6.20 až 6.22. V náčrtu se znak kreslí červeně a při stabilizaci kamenem či trubkou se kombinuje 1.01 (bez tečky) se znaky 1.05 či 1.08.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*