Budova zděná

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Budova, jejíž zdi jsou z kamene, betonu, cihel, panelů, kovu a podobných konstrukcí.

Číslo znaku: 4.02

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se obvod budovy.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Znak se umístí do středu zaměřeného obvodu nad parcelní číslo. Pokud tvoří budovu více samostatných částí, označí se všechny části příslušným kartografickým znakem. Budovu lze olemovat širší čárou, vybarvit, vyšrafovat nebo označit lemovkou růžové barvy.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*