Výtah v chodníku

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k dopravě nákladů do podzemních prostor. Většinou je jeho vstup blízko budovy, kde je potřeba zásobování.

Číslo znaku: 4.05

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se obvod výtahu.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do středu zaměřeného obvodu se umístí znak.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*