Schody - vstup do stavebního objektu

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Schody tvořící vstup do stavebního objektu.

Číslo znaku: 4.07

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se podle možnosti zobrazení na mapě. Pokud lze zobrazit všechny schody podle skutečnosti, tak se zaměří první nášlapná plocha, vrch podesty a šířka schodu nebo jednotlivé schody (pokud jsou jiné šířky). Nebo se zaměří jen obvod a schody se znázorní schematicky.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Schody se zakreslí buď podle zaměření v odpovídajícím měřítku nebo schematicky do zaměřeného obvodu ve vzdálenosti 0,5 mm na mapě nebo se do obrysu vepíše zkratka "sch.".


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*