Schodiště - v nesjízdné ulici

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Schody v nesjízdných ulicích, na veřejném prostranství, v parcích, zahradách, u monumentálních budov a objektů.

Číslo znaku: 4.08

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se obrysovou čarou, včetně zábradlových zdí a jednotlivých stupňů podle skutečnosti, pokud jsou na mapě zobrazitelné. Pokud ne, zaměří se jen obvodem.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zakreslí se podle měření. Pokud nejsou jednotlivé stupně zobrazitelné na mapě, zobrazí se schematicky podle kartografického znaku.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*