Kostel

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Církevní budova sloužící ke křesťanským obřadům.

Číslo znaku: 4.09

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se obvod budovy.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Znak se orientuje ve směru chrámové lodi.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*