Dřevěný plot

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Hranice

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Většinou ohraničuje soukromý majetek a zabraňuje tak vstupu na tento pozemek neoprávněným osobám. Je vyroben z dřevěných komponent, může být s podezdívkou nebo bez ní.

Číslo znaku: 2.10, 2.11

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh linie plotu, především jeho lomové body. Podezdívka se zaměří jejím průběhem.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Mezi zaměřené body se vloží liniový znak pomocí přímé spojnice. Znak druhu pozemku směřuje do pozemku vlastníka plotu nebo dovnitř oplocené plochy.Podezdívka se vyznačí dvěma čarami v odpovídajícím rozestupu, pokud to dovolí měřítko mapy, nebo schematicky 0,5 mm od sebe.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*