Socha

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Objekty z různých materiálů, volně stojící nebo doplňující např. kašny nebo pomníky. Jedná se také o medaile, reliéfy, busty, jezdecké sochy, sousoší, figury apod.

Číslo znaku: 4.14

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Objekt se zaměří půdorysem, pokud by byl půdorys malého rozsahu (nebyl by zobrazitelný na mapě) zaměří se středem.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Pokud je objekt zaměřen středem, vloží se do tohoto bodu znak 4.11 (střed předmětu malého rozsahu) a přidá se znak 4.14. Je-li objekt zaměřen obvodem, vloží se znak do středu obvodu.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*