Trvalý propagační objekt

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Reklamní tabule, velkoplošná reklama, patří mezi trvalé propagační předměty. Umisťuje se ve městech, ale také podél silnic.

Číslo znaku: 4.19

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se středy sloupků.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřených bodů se vloží znaky a spojí se linií. Podle potřeby se může uvést také velikost výlepové plochy.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*