Svislá opěrná zeď

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Svislá opěrná zeď nebo zpevněný terasovitý stupeň vyšší než 0,5 m. Slouží ke zpevnění zeminy, aby nedocházelo k sesuvům půdy.

Číslo znaku: 4.22

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh zdi či svahu, především jeho lomové body. Zaměří se vrchní nebo spodní část a výška svahu nebo obě části.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměřené body se spojí liniovým znakem. Čárky se kreslí na výšší straně stupně. Pokud je zaměřena pouze vrchní nebo spodní část, pak se uvede výška zdi. U výškopisných map se zaměří vrchní i spodní část a uvedou se výšky na obou částech zdi.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*