Bod české státní nivelační sítě

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Body bodových polí a ostatní body

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Bod, který slouží pro výšková měření. Může být stabilizován hřebovou nebo čepovou značkou nebo skalní značkou (vyhlazená nebo vodorovná ploška s polokulovým vrchlíkem uprostřed). Je opatřena varováním.

Číslo znaku: 1.03

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se přímo střed stabilizace.


Zakreslení do mapy

Číslo bodu ani výška se neuvádějí. Pokud je stejný bod zároveň bodem polohového pole zobrazí se jen tímto znakem 1.03 a uvede se číslo polohového bodu.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*