Vjezd na oplocený pozemek

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Stavební objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Místo umožňující vjezd či vstup na oplocený pozemek nebo do budovy (např.: brána, vchod, vrátka,...)

Číslo znaku: 4.23

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se oba konce vstupu či vjezdu na pozemek.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Mezi zaměřené body se vloží znak. Většinou plynule navazuje na znak druhu plotu či hranice apod.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*