Betonový stožár

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Sloup z betonu, slouží většinou jako podpěra nadzemnímu vedení.

Číslo znaku: 6.01

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se střed všech sloupů. Pokud je u stožáru betonový základ viditelný v terénu, zaměří se jeho obrys.


Zakreslení do mapy

Do zaměřeného bodu se vloží znak. Dvojité stožáry se zakreslí dvěma znaky vedle sebe umístěnými vždy do zaměřeného bodu. Pokud to nedovoluje měřítko mapy, vyznačí se jedním znakem umístěným uprostřed pat. Pokud je u stožáru betonový základ a dovoluje to měřítko mapy, zakreslí se do mapy obrys základu a znak se umístí do středu.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*