Hranice chráněného území

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Hranice

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k vymezení chráněného území, jeho druh se uvede uvnitř obvodu.

Číslo znaku: 2.23

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh hranice, především její lomové body.


Zakreslení do mapy

Značka se vykreslí 0,5 mm v měřítku mapy od vnitřní strany hraniční čáry.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*