Trvale vystrojený vrt

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Hornická a těžební zařízení, stavební sondáž

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Jedná se o otvor válcovitého tvaru s převládajícím délkovým rozměrem, je vytvořen pomocí vrtání. Je navíc vybaven tak, aby nedošlo ke zborcení a aby mohl být doplněn další technologií (např. čerpadly). Např. vrt pro jímání podzemní vody.

Číslo znaku: 7.08

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se střed poklopu vrtu.


Zakreslení do mapy

Do zaměřeného bodu se umístí znak, k němu se připíše druh vrtu (např. nafta).


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*