Stožár vysílací nebo retranslační stanice

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Potrubí a elektrická vedení a jejich zařízení a objekty

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Specializovaná technická zařízení. Stožár vysílací stanice (nebo-li vysílač) slouží k vysílání signálu pro přenos informací. Retranslační stožár je často nazýván také jako televizní vysílač, slouží k zachycení a opětovnému vyslání signálu.

Číslo znaku: 6.04

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se průnik osy stožáru se zemí. Pokud je základna stožáru většího rozsahu, zaměří se její obvod. Dále se zaměří místo ukotvení kotevních lan. Pokud jsou stožáry propojeny vodorovnými anténami, zaměří se alespoň přibližný průběh průmětu lan na zem.


Zakreslení do mapy

Znak se umístí do zaměřeného bodu středem spodního čtverce nebo do středu plochy. U vysílačů s vodorovnými anténami se vyznačí oba nosné stožáry a anténa se zakreslí jako jejich spojnice znakem 6.05 (osa nadzemního vedení), kotevní lana se zakreslí tenkou tečkovanou čarou 0.10.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*