Osa železničních kolejí normálního rozchodu

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Koleje sloužící pro drážní vozidla s rozchodem 1435 mm.

Číslo znaku: 5.01

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh osy koleje, především její hlavní lomové body.


Zakreslení do mapy

Mezi zaměřené body se vloží liniový znak. Kreslí se jen mimo železniční stanice k první a poslední výhybce.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*