Staničník

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Dopravní síť a dopravní zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Udává zaokrouhlené staničení v kilometrech na jedno desetinné místo u silničních komunikací, železničních tratí, vodních toků apod. Mají různý tvar - patník, tabulka, nápis.

Číslo znaku: 5.20

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do bodu

Orientace znaku na mapě

– kolmo k linii
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se střed tělesa, které slouží jako kilometrovník.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Do zaměřeného bodu se umístí znak a kolmo k ose komunikace či toku se připíše údaj v kilometrech na jedno desetinné místo, hlavou ve směru kilometrování. Běžně se udává bez označení "km", v náčrtu se uvádí i "km".


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*