Hranice shora neviditelná

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Hranice

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Hranice, která není viditelná shora, označuje shora neviditelný průnik stavebního objektu s terénem.

Číslo znaku: 2.20

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do linie

Orientace znaku na mapě

– podle polohopisu
Obrázek zakreslení znaku do mapy

Zaměření v terénu

Zaměří se průběh hranice, především její lomové body.


Zakreslení do mapy

Obrázek zakreslení znaku do mapy

Mezi zaměřené body se vloží liniový znak.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*