Studna

dle ČSN 01 3411
Kategorie: Vodstvo, vodohospodářské stavby a zařízení

Ukázka

Ukázka znaku v terénu

Popis

Slouží k odběru podzemní vody, může být kopaná nebo vrtaná. Setkáme se s ní především na vesnicích, na zahradách, u hradů a zámků apod.

Číslo znaku: 8.11

Kartografický znak

Obrázek kartografického znaku

Kartografický znak je zobrazen v obecném měřítku. Kóty udávají jeho rozměry na mapě v milimetrech.

Umístění znaku na mapě

– do středu plochy

Orientace znaku na mapě

– s mapovým rámem

Zaměření v terénu

Zaměří se střed poklopu studny.


Zakreslení do mapy

Do zaměřeného bodu se vloží znak. Pokud lze zobrazit studnu na mapě podle skutečných rozměrů, zaměří a zakreslí se obvodem a do středu se umístí znak nebo se přidá popis.


Diskuze k tomuto znaku

Vložení nového komentáře
*
*
*